Archiwum wpisów

 • 2016-09-14 09:30

  Kredyt podatkowy – na czym polega?

  Otrzymanie kredytu podatkowego daje przedsiębiorcy możliwość nieopłacania zaliczek z tytułu podatku dochodowego przez okres jednego roku obrachunkowego. Rezultaty tego kredytu są bardzo podobne, jak w przypadku przedłużenia zapłaty podatku, bądź rozbicia go na kilka rat. Kredyt ten gwarantuje, iż...

 • 2016-09-07 09:03

  Najczęstsze błędy w deklaracjach PIT

  Nikt z nas nie lubi otrzymywać wezwania do Urzędu Skarbowego, nawet jeśli miałoby to być jedynie w celu sprostowania informacji, które zostały błędnie zawarte w deklaracji rozliczeniowej PIT. W tym przypadku stres jest zupełnie zbędny, ponieważ wystarczy ponownie złożyć odpowiednio wypełnioną...

 • 2016-08-26 10:24

  Utrata zdolności do pracy

  Niestety wypadki chodzą po ludziach i z dnia na dzień może okazać się, że straciłeś możliwość wykonywania swojej obecnej pracy. Co wtedy? Po pierwsze zachowaj spokój! Na pewno nie zostaniesz pozostawiony sam sobie! Kwestię utraty zdolności do pracy reguluje kodeks pracy. Jasno określa on, że w...

 • 2016-08-19 13:30

  Znani oszuści podatkowi

  Do opłacania podatków zobowiązani są wszyscy ludzi niezależnie od płci, kraju w którym mieszkają oraz wyznawanej wiary. Znane jest powiedzenie “na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Benjamin Franklin mówiąc te słowa miał swoje rację, gdyż zakupując dowolne dobro, automatycznie opłacamy...

 • 2016-08-12 10:37

  Rodzaje licencji

  Licencja to dokument prawny bądź też umowa, która zezwala na korzystanie z konkretnego dobra według ściśle określonych warunków. Wyróżniamy następujące rodzaje licencji: -Licencja pełna- na jej mocy licencjobiorcy zostają przydzielone te same prawa co posiadaczowi. -Licencja wyłączna- uprawnia...

 • 2016-08-05 12:18

  Dywidenda

  Dywidenda z języka łacińskiego oznacza rzecz do podziału. W ekonomii natomiast jest to po prostu część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona dla wspólników lub akcjonariuszy. Wysokość dywidendy zależy od wyniku finansowego spółki. O podziale dywidendy decyduje  walne zgromadzenie lub...

 • 2016-07-22 10:57

  Rok 2017: ważna zmiana w wynagrodzeniach!

  Od początku roku 2017 wejdzie w życie nowa zasada dotycząca wynagrodzeń. Otóż niezależnie od tego, jaki staż pracy posiadał będzie dany pracownik, będzie przysługiwało mu 100% kwoty najniższego wynagrodzenia, które zostało w Polsce ustalone.  Do tej pory wyjątek stanowiły osoby, które...

 • 2016-07-15 11:50

  Jak ustalić wynagrodzenie?

  Sporządzenie listy płac rozpoczyna się od ustalenia wynagrodzenia zasadniczego (kwota ustalona w umowie o pracę). Do wynagrodzenia brutto należy dodać pozostałe dodatki – obowiązkowe i nieobowiązkowe. Przykładami takich dodatków do płacy jest na przykład dodatek za nadgodziny. Od ustalonego...

 • 2016-07-08 11:45

  Wybór Polaków: e-PITy!

  W tym roku ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowych minął 2 maja. Osoby, które wciąż zalegają z wykonaniem tych obowiązków, powinny czym prędzej nadrobić zaległości, gdyż zaległości z tytułu podatku dochodowego mogą wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami zarówno prawnymi, jak i...

 • 2016-06-22 10:52

  Dieta – prawo pracy

  Obowiązujące w Polsce prawo pracy określa „dietę” jako kwotę należną dla pracownika z tytułu odbytej przez niego podróży służbowej w celu pokrycia kosztów jego wyżywienia w czasie jej trwania.  Kwoty diet zarówno krajowych, jak i zagranicznych w sferze budżetowej jest precyzyjnie określona w...

Wpisy: 1 - 10 z 36
1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode