Dywidenda

2016-08-05 12:18

Dywidenda z języka łacińskiego oznacza rzecz do podziału. W ekonomii natomiast jest to po prostu część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona dla wspólników lub akcjonariuszy. Wysokość dywidendy zależy od wyniku finansowego spółki.

O podziale dywidendy decyduje  walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników, w zależności od tego, jakiej spółki to dotyczy.

Dywidendę wypłaca się, gdy spełnione są pewne warunki:
1. Rok obrotowy jest zakończony.
2. Sporządzono sprawozdanie finansowe, które zostało zatwierdzone przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników.
3. Została podjęta decyzja o podziale zysku i wypłacie dywidendy.


Dywidenda może być wypłacana z zysku netto ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich, a także z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych (pod warunkiem, że powstały one z zysku spółki). Może ona być wypłacana albo w formie pieniężnej, albo w formie aktyw które posiada podmiot. 

 

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode