Jak ustalić wynagrodzenie?

2016-07-15 11:50

Sporządzenie listy płac rozpoczyna się od ustalenia wynagrodzenia zasadniczego (kwota ustalona w umowie o pracę). Do wynagrodzenia brutto należy dodać pozostałe dodatki – obowiązkowe i nieobowiązkowe. Przykładami takich dodatków do płacy jest na przykład dodatek za nadgodziny. Od ustalonego przychodu brutto ustala się składki na ubezpieczenie społeczne, płacone przez pracowników. Przychód ogółem pomniejszony o te składki stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Po ustaleniu zobowiązań wobec ZUS, należy obliczyć należną zaliczkę na podatek dochodowy. Od podstawy naliczenia składki zdrowotnej odejmuje się koszty uzyskania przychodu i otrzymaną kwotę (należy zaokrąglić do pełnych złotówek) mnoży się razy 18%. Od tej kwoty odejmuje się 1/12 kwoty wolnej od podatku oraz składkę zdrowotną, podlegającą odliczeniu od podatku. Otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotówek i jest to kwota zaliczki na podatek.

Od wynagrodzenia brutto odejmuje zaliczkę na podatek dochodowy wraz z składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Dodatkowo od wynagrodzenia ogółem odejmuje się dodatkowe obciążenia, takie jak składka na ubezpieczenie czy związek zawodowy. Kwota jaką otrzyma się po dokonaniu tych obliczeń jest przelewana na rachunki bankowe pracowników.

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode