Kredyt podatkowy – na czym polega?

2016-09-14 09:30

Otrzymanie kredytu podatkowego daje przedsiębiorcy możliwość nieopłacania zaliczek z tytułu podatku dochodowego przez okres jednego roku obrachunkowego. Rezultaty tego kredytu są bardzo podobne, jak w przypadku przedłużenia zapłaty podatku, bądź rozbicia go na kilka rat. Kredyt ten gwarantuje, iż przez okres trwania kredytu, nie powstaną żadne zobowiązania podatkowe, ani również nie urosną żadne odsetki związane z zaległością podatkową. 

Istota kredytu podatkowego polega na tym, iż zwalnia on podatników rozpoczynających pierwszy raz własną działalność gospodarczą z obowiązku odprowadzania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, jak również wypełniania oraz składania deklaracji podatkowych, które informują o wysokości osiągniętego dochodu. 

Chcąc skorzystać z przysługującej opcji kredytu podatkowego, należy do 20 dnia pierwszego miesiąca roku obrotowego, złożyć pisemne oświadczenie w Urzędzie Skarbowym z prośbą o przyznanie owego kredytu. 

Kto może ubiegać się o przyznanie kredytu podatkowego? Do grupy tej zaliczają się podatnicy, którzy:
- właśnie założyli swoją pierwszą działalność,
- zaliczają się do grona małych przedsiębiorców,
- zatrudniają minimum 5 pracowników w oparciu o umowę o pracę,
- miesięcznie osiągają przychów nie mniejszy niż 1000 euro w przeliczeniu na polskie złotówki.

Jakie zmiany czekają nas w 2017 roku? SPRAWDŹ!

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode