Najczęstsze błędy w deklaracjach PIT

2016-09-07 09:03

Nikt z nas nie lubi otrzymywać wezwania do Urzędu Skarbowego, nawet jeśli miałoby to być jedynie w celu sprostowania informacji, które zostały błędnie zawarte w deklaracji rozliczeniowej PIT. W tym przypadku stres jest zupełnie zbędny, ponieważ wystarczy ponownie złożyć odpowiednio wypełnioną deklarację, z zaznaczeniem, iż jest to korekta. Nie wymaga się uzasadniania przyczyn korekty. 

Jednak, aby nawet taka sytuacja nie miała miejsca, należy wystrzegać się poniżej wymienionych błędów, które bez wątpienia są najczęściej spotykanymi błędami w czasie rozliczania zeznań rocznych. 

Oto błędy, na które uważać powinna każda osoba składająca deklarację PIT:
- nie wypełnienie wymaganych informacji o płatniku,
- składanie rozliczenia na nieaktualnym formularzu,
- popełnienie błędu w podawaniu numeru NIP lub PESEL,
- pomylenie adresu zameldowania z adresem zamieszkania,
- brak oznaczenia celu składania formularza,
- nie złożenie podpisu,
- bezpodstawne rozliczanie się ze współmałżonkiem,
- brak oznaczenia sposobu opodatkowania. 

Możliwe, iż błędy te nie są zaskoczeniem, ale mimo wszystko to właśnie one najczęściej są powodem wezwania płatnika do sporządzenia korekty. Zatem, przed przystąpieniem do sporządzania deklaracji rozliczeniowej PIT, warto zapoznać się z tymi błędami, aby wiedzieć czego się wystrzegać, by nie narazić się na stres związany z wizytą w Urzędzie Skarbowym.

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode