Rodzaje licencji

2016-08-12 10:37

Licencja to dokument prawny bądź też umowa, która zezwala na korzystanie z konkretnego dobra według ściśle określonych warunków.


Wyróżniamy następujące rodzaje licencji:
-Licencja pełna- na jej mocy licencjobiorcy zostają przydzielone te same prawa co posiadaczowi.
-Licencja wyłączna- uprawnia licencjobiorcę do korzystania z prawa na konkretnym terytorium.
-Licencja niewyłączna- dopuszcza wzajemną konkurencję.
-Licencja mocna- licencjodawca obowiązuje się do niekorzystania z utworu i nieudzielania dalszych licencji.
-Licencja słaba- licencjodawca zatrzymuje prawo do korzystania z danego dobra.
-Licencja otwarta- stanowi oświadczenie uprawnionego o zezwoleniu na korzystanie z dobra dla dowolnej osoby.
-Licencja wzajemna- zezwolenie na wcześniejsze korzystanie z patentu wynalazku.
-Podlicencja- licencja udzielona przez licencjobiorcę.
-Licencja dorozumiana- określenie, że wynik prac badawczych zawiera wynalazek.

-Licencja przymusowa- w określonych prawnie przypadkach licencji udzielić może Urząd Patentowy.    

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode