Umowa o pracę – co warto o niej wiedzieć?

2015-03-25 12:18

Umowa o pracę stanowi podstawę współpracy, określa wzajemne zobowiązania każdej ze stron oraz daje pewne przywileje. Wyróżnić można kilka rodzajów takich umów, warto się zapoznać z charakterystycznymi ich cechami.

 

Rodzaje umów o pracę:

 

- umowa na okres próbny – stosowana jest przez pracodawców w celu sprawdzenia umiejętności i kwalifikacji pracownika, zatrudnienie na jej podstawie nie może trwać dłużej niż 3 miesiące,

- umowa na czas określony – współpraca zostaje rozwiązana po upływie określonego czasu, wypowiadana jest z 2 tygodniowym wyprzedzeniem jeśli zawarta została na okres dłuższy niż 6 miesięcy,

- umowa zawierana na czas wykonania określonej pracy – rozwiązywana jest automatycznie w momencie wykonania przez pracownika powierzonego mu zadania,

- umowa na zastępstwo – stosowana w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika, rozwiązuje się w momencie powrotu zastępowanego pracownika do pracy,

- umowa na czas nieokreślony najważniejsza z punkty widzenia pracowników, daje największe bezpieczeństwo i ochronę przed zwolnieniem, może zostać wypowiedziana przez pracodawcę tylko z ściśle określonych i uzasadnionych powodów.

 

Jakie elementy należy umieścić w umowie o pracę?

 

Umowa o pracę zawiera jest zawsze w formie pisemnej, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy pracodawca powinien potwierdzić pracownikowi warunki współpracy. Podstawowe elementy umowy o pracę to:

 

- strony umowy,

- rodzaj umowy,

- data zawarcia umowy,

- warunki pracy,

- warunki wynagrodzenia.

 

Jeśli pojawi się konieczność zmian postanowień jakie zawarte zostały w umowie, pod warunkiem zgodny każdej ze stron może zostać sporządzony aneks do umowy, który wprowadzać będzie nowe regulacje.

 

Umowa o pracę jest bardzo ważnym dokumentem zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy, z jej tytułu każda ze stron może dochodzi swoich praw.  

 

 

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode