Utrata zdolności do pracy

2016-08-26 10:24

Niestety wypadki chodzą po ludziach i z dnia na dzień może okazać się, że straciłeś możliwość wykonywania swojej obecnej pracy. Co wtedy?
Po pierwsze zachowaj spokój! Na pewno nie zostaniesz pozostawiony sam sobie!
Kwestię utraty zdolności do pracy reguluje kodeks pracy.
Jasno określa on, że w razie
częściowej utraty zdolności do wykonywania określonej pracy na skutek wypadku lub choroby zawodowej, co zostało potwierdzone orzeczeniem lekarskim, pracodawca zobowiązany jest do przeniesienia pracownika do pracy, która nie zagraża jego zdrowiu.

Stwierdzenie całkowitej niezdolności do pracy uprawnia osobę do pobierania renty.

Jeżeli jednak chwilowa zmiana posady zmniejsza Twoje wynagrodzenie to możesz ubiegać się o dodatek wyrównawczy, który stanowi różnicę pomiędzy wcześniejszym, a aktualnym wynagrodzeniem. Świadczenie to przyznawane jest jednak przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Zmiana stanowiska jest niemożliwa tylko jeżeli w firmie nie ma pracy, która zapewniłaby pracownikowi w jego stanie całkowitego bezpieczeństwa.

 

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode