Akta osobowe pracowników

2016-02-24 12:17

Każda osoba nawiązująca stosunek pracy musi być świadoma tego, iż pracodawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację dotyczącą każdego zatrudnianego pracownika. Najważniejsze z tych dokumentów znajdują się w aktach osobowych pracowników. Przejdźmy zatem do przybliżenia definicji wspomnianych akt osobowych. 

Akta osobowe są zbiorem wszystkich najistotniejszych dokumentów, pism oraz oświadczeń dotyczących stosunku pracy danej osoby. Wszystkie kwestie związane z prowadzeniem akt osobowych znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w kwestii zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji pracowniczej. Obowiązkiem pracodawcy jest przechowywanie akt pracowników przez 50 lat od momentu ustania stosunku pracy. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi kara grzywny w wysokości 30 000 złotych. 

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, opisywane akta pracowników powinny składać się z 3 części, do których zaliczamy:
- część A,
- część B,
- część C. 

W części A znaleźć powinny się dokumenty takie, jak np.:
- kwestionariusz osobowy,
- kopie świadectw pracy,
- zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia danej pracy. 

W części B powinny znaleźć się dokumenty takie, jak np.:
- umowa o pracę wraz z zakresem obowiązków,
- oświadczenie pracownika o tym, iż zapoznał się z regulaminem,
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP,
- dokumenty związane z powierzeniem mienia,
- dokumenty dotyczące podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych,
- informacja o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach oraz wymierzeniu kary porządkowej,
- pisma dotyczące udzielania pracownikowi urlopu,
- okresowe oraz kontrolne badania lekarskie,
- ewentualna umowa o zakazie konkurencji. 

W części C powinny znaleźć się dokumenty takie, jak np.:
- informacja o rozwiązaniu stosunku pracy,
- kopia wydanego pracownikowi świadectwa pracy,
- orzeczenie lekarskie wydane po rozwiązaniu umowy,
- ewentualna umowa o zakazie konkurencji.

 

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode