Dieta – prawo pracy

2016-06-22 10:52

Obowiązujące w Polsce prawo pracy określa „dietę” jako kwotę należną dla pracownika z tytułu odbytej przez niego podróży służbowej w celu pokrycia kosztów jego wyżywienia w czasie jej trwania. 

Kwoty diet zarówno krajowych, jak i zagranicznych w sferze budżetowej jest precyzyjnie określona w rozporządzeniu Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej. Z kolei w firmach prywatnych określa je zakładowe prawo pracy, aczkolwiek nie mogą być to kwoty mniejsze od tych, które znajdują się w rozporządzeniu. 

Kwoty diet przyjmuje się każdego roku, odpowiednio do planowanego wzrostu średniego poziomu cen. Wysokość diet na podróże służbowe są zależne od kraju docelowego, co dokładnie opisane znajduje się w załączniku do wcześniej wspomnianego rozporządzenia. 

Jak ustala się diety krajowe?
a) od 8 do 12 godzin → 1/2 diety
b) ponad 12 godzin → 1 dieta
c) za każdą kolejną rozpoczętą dobę poniżej 8h → 1/2 diety
d) za każdą kolejną rozpoczętą dobę powyżej 8h → 1 dieta

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode