Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2016-03-14 10:39

Fundusz, o którym mowa został powołany w 1994 roku ze względu na chęć ochrony pracowników w razie nagłej niewypłacalności pracodawcy. Jest on państwowym funduszem celowym, a jego podstawą prawną jest Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, która uchwalona została 13 lipca 2006 roku. 

Z początkiem swojego istnienia Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) posiadał osobowość prawą, aczkolwiek z początkiem 2012 roku stał się on państwowym funduszem celowym, co spowodowało, iż utracił on swoją osobowość prawną. 

Działalność FGŚP finansowana jest ze składek opłacanych przez pracodawców, windykacji oraz pozostałych dochodów. Do przeprowadzania poboru składek uprawniony został Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Warto pamiętać, iż ze środków FGŚP reguluje się roszczenia związane m.in. z:
- wynagrodzeniami za pracę,
- wynagrodzeniami za czas przestoju i nie wykonywania pracy,
- wynagrodzeniami za czas niezdolności pracownika do pracy,
- wynagrodzeniami za czas urlopu,
- odprawą pieniężną związaną z rozwiązaniem umowy,
- ekwiwalentami pieniężnymi za czas urlopu, w którym rozwiązano umowę,
- odszkodowaniami,
- dodatkami wyrównawczymi,
- składkami na ubezpieczenia społeczne.

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode