Podstawowe pojęcia prawa pracy

2016-06-02 14:03

Prawo pracy jest częścią prawa, która obejmuje ogół regulacji dotyczących stosunku pracy danego pracownika i pracodawcy. Wzajemne prawa i stosunki pracy regulowane są w systemie prawa pracy aktem prawnym – Kodeksem pracy. 

Jakie są podstawowe pojęcia związane z prawem pracy? 
 

Pracownik – osoba fizyczna, która zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru itd., zobowiązana do wykonywania danej pracy. 
Pracodawca – osoba fizyczna lub prawna, jak również inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przy spełnieniu pewnych wymogów prawnych i społecznych, zatrudnia pracowników. 
Zatrudnienie – uogólniona nazwa faktu dotyczącego zawarcia dowolnej formy umowy o świadczeniu pracy przez pracownika. 
Świadectwo pracy – dokument przekazywany pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy. 
Wynagrodzenie – wypłaty pieniężne oraz wartość tzw. świadczeń w naturze lub ekwiwalenty, które zostają wypłacone pracownikom lub innym osobom fizycznym przez jednostkę, na której rzecz została wykonana praca.

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode