Ubezpieczenie społeczne

2016-01-08 10:29

Tytułowe ubezpieczenie społeczne pochodzi z grupy ubezpieczeń gospodarczych i posiada z nim kilka wspólnych cech takich, jak:
- składka,
- wspólny fundusz,
- oznaczone ryzyko,
- szkoda,
- pokrycie szkody.

Wartość poniesionej szkody polega na rozłożeniu na wszystkich, którzy tworzą fundusz szkody osobie, która opłaca składkę, a której przytrafił się nieszczęśliwy wypadek losowy. Warto pamiętać, iż wysokość wypłacanego świadczenia jest głównie uzależniona od dokonanego wkładu, a więc wysokości wpłaconych składek. Ubezpieczenie społeczne jest obowiązkowe, a przymus ten sprawia, iż ma ono charakter publiczny i administracyjno-prawny. 
 

W momencie zawarcia umowy o pracę, pojawia się obowiązek zarówno zgłoszenia się do ubezpieczenia społecznego, jak i regularnego opłacania składek. Ani pracodawca, ani pracownik nie mają możliwości zrezygnowania z tych opłat (nawet, gdy pracownik jest już ubezpieczony na podstawie umowy o pracę zawartej z innym pracodawcą). 

Polski system ubezpieczeń wyróżnia poniższe rodzaje ubezpieczeń:

- Ubezpieczenie emerytalne, czyli najważniejsza część systemu, w razie niezdolności do pracy z powodu starości. Każdy płatnik ubezpieczenia emerytalnego zapewnia sobie dochody po osiągnięciu wieku emerytalnego. 

- Ubezpieczenie rentowe, a więc świadczenie zagwarantowane na wypadek stałej utraty możliwości do wykonywania pracy i osiągania dochodu. 

- Ubezpieczenie chorobowe, a więc świadczenie wypłacane pracownikowi w sytuacji chwilowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub pójściem na urlop macierzyński. Do tej grupy można również zaliczyć świadczenia rehabilitacyjne, opiekuńcze oraz wyrównawcze. 

- Ubezpieczenie wypadkowe, które opłacane jest z tytułu możliwości wystąpienia zdarzenia losowego w pracy, mogącego następnie skutkować niezdolnością pracownika do wykonywania pracy.

 

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode