Ubezpieczenie zdrowotne

2016-01-15 10:37

Ten rodzaj ubezpieczenia polega na tym, iż osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu utrzymanie zdrowia, a także ochronę przed skutkami różnych chorób i leczenia. Także w tym przypadku wyróżniamy ubezpieczenie obowiązkowe oraz ubezpieczenie prywatne. 

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zostało w naszym kraju zatwierdzone w oparciu o Ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z 6 lutego 1997 roku i obejmuje większość Polaków. Bardzo istotną kwestią jest to, iż ubezpieczenie zdrowotne zostało oparte o kilka zasad, a mianowicie są to:
- solidarność społeczna,
- samorządność,
- działalność kas chorych nie dla zysku,
- zapewnienie równego dostępu do świadczeń,
- samofinansowanie,
- gwarancja państwa,
- gospodarność i celowość działania,
- prawo wolnego wyboru świadczeniodawcy oraz kasy chorych. 

Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie powszechnej opieki zdrowotnej w Polsce jest Narodowy Fundusz Zdrowia, a więc w skrócie NFZ. 

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne polega na wykupieniu ubezpieczenia „na własną rękę”. Ubezpieczony w zamian za regularne opłacanie składek ma możliwość bezpłatnego lub częściowo finansowanego dostępu do wybranych placówek i usług medycznych. Jest to uzależnione od zakresu wykupionego ubezpieczenia. W oparciu o statystyki Polskiej Izby Ubezpieczeń, w 2013 roku z prywatnych ubezpieczeń społecznych korzystało około 750 000 osób.

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode