Umowy cywilnoprawne

2015-07-17 13:16

Prawo w Polsce przewiduje kilka form zatrudnienia. Prócz tradycyjnej umowy o pracę, coraz częściej zawierane są umowy tzw. cywilnoprawne, a dokładniej umowy zlecenia i umowy o dzieło.

 

Bardzo ważną informacją jest to, że umowa zlecenie i umowa o dzieło nie mają nic wspólnego z umową o pracę, co wiążę się z tym, że nie dotyczą ich przepisy zawarte w Kodeksie Pracy. W przypadku tych umów nie udziela się informacji takich, jak dane pracodawcy, dane pracownika i konkretnych informacji o zawieranym stosunku pracy.

Wyjątek stanowią umowy cywilnoprawne, z których treści można dowiedzieć się o określeniu miejsca i czasu pracy, powierzanych zadaniach, a także o wynagrodzeniu. Wówczas taka umowa może być traktowana jako umowa o pracę. Trzeba wiedzieć, że umowy cywilnoprawne stosuje się w sytuacji, gdy w danym przedsiębiorstwie występuje konieczność wykonania danej czynności, ale nie ma potrzeby zatrudnienia nowego pracownika.

Przejdźmy zatem do charakterystyki poszczególnych umów cywilnoprawnych...

UMOWA ZLECENIE

Jest to umowa, która zawierana jest na czas wykonywania konkretnych czynności. Zleceniobiorca, czyli osoba przyjmująca zlecenie, podpisując tą umowę, zobowiązuje się do wykonywania ściśle określonych czynności na rzecz zleceniodawcy, który z kolei jest zobowiązany do tego, aby wypłacić osobie zatrudnianej wynagrodzenie. Należy pamiętać, że zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za efekt wykonywanego zlecenia, ale nie może tego zlecenia przekazać na inną osobę.

UMOWA O DZIEŁO

Powyższa umowa jest zawierana na czas wykonania konkretnej czynności, która musi zostać precyzyjnie określona i przynajmniej w małej części mieć charakter materialny, co będzie umożliwiało określenia przedmiotu w umowie. Umowa o dzieło, tak samo jak umowa zlecenie, jest umową odpłatną. Oznacza to, że wykonawca danego dzieła musi otrzymać za nie finansowe wynagrodzenie. W przypadku tej umowy występuje odpowiedzialność wykonawcy za swoją pracę. Aczkolwiek wywiązanie się z umowy może przekazać na osobę trzecią.


 

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode