Wynagrodzenie chorobowe

2015-11-03 14:42

Pracodawca zatrudniający pracowników na czas jego niezdolności do pracy ma obowiązek wypłacenia mu wynagrodzenia w wysokości: 

- 80% wynagrodzenia → w momencie, gdy choroba pracownika trwa dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który skończył 50 lat jest to okres 14 dni, 

- 100% wynagrodzenia → w przypadku, gdy pracownik w drodze do pracy/z pracy uległ wypadkowi albo w przypadku choroby przypadającej w okresie ciąży, 

- 100% wynagrodzenia → w przypadku, gdy pracownik musi poddać się badaniom lekarskim lub czynnościom lekarskim, które wiążą się z byciem kandydatem na dawcę narządów,

- 70% wynagrodzenia → w przypadku, gdy pracownik przebywa w szpitalu.  

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode