Wynagrodzenie - wszystko na temat

2015-09-01 09:22

Nie każdy to wie, ale z pewnością powinien wiedzieć każdy o kilku kwestiach związanych z wynagrodzeniami. Zacznijmy zatem od początku, a następnie przejdziemy przez kilka zagadnień związanych właśnie z tym tematem. 

wynagrodzenie za pracę

DEFINICJA 

Wynagrodzenie – jest wypłatą pieniężną, wartością zrealizowanych świadczeń w naturze (przekazaniem na rzecz pracownika części towarów, które będą równowartością części wynagrodzenia np. wydanie węgla przed zimą) lub ekwiwalentem, który wypłacany jest pracownikom w zamian za wykonaną pracę.   

KWOTA WYNAGRODZENIA 

Wysokość wynagrodzenia w przypadku danego pracownika zostaje określona w momencie zawierania umowy o pracę/o dzieło/zlecenia pomiędzy nim, a pracodawcą. W związku z tym, iż wynagrodzenie obciążone zostało podatkiem dochodowym, a także składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, mamy możliwość rozróżnić: 

  • wynagrodzenie brutto, czyli początkową kwotę wynagrodzenia, która stanowi koszt dla pracodawcy,
  • wynagrodzenie netto, czyli początkową kwotę pomniejszoną o wartość podatku dochodowego oraz składki z tytułu ubezpieczeń. 

Na kwotę wynagrodzenia wpływ mają kwalifikacje i doświadczenie pracownika, branża, w której się zatrudnia, a także miejsce wykonywania pracy. 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W MOMENCIE WYPŁATY WYNAGRODZENIA 

Każdy przedsiębiorca, który podjął się zatrudnienia pracowników, musi dostosować się do kilku zasad, które ściśle określają sposób, w który wynagrodzenie powinno zostać wypłacane. Mianowicie chodzi o to, iż:

  • wynagrodzenie powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w terminie, który został określony w umowie, 
  • wynagrodzenie wypłacane jest metodą „ z dołu”, a więc po wykonaniu danej pracy, 
  • wynagrodzenie powinno mieć formę pieniężną, aczkolwiek ustawa nie zabrania innych form, co zostało uregulowane odrębnymi przepisami prawa (trzeba pamiętać, że jedynie pewna część wynagrodzenia może mieć formę niepieniężną), 
  • wynagrodzenie za pracę wykonaną na terenie Polski musi zostać wypłacone jedynie w walucie polskiej. 
Zadaniami związanymi z wypłatą wynagrodzeń zajmuje się kadrowa, o której więcej możecie przeczytać w jednym z poprzednich postów - TUTAJ.

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode