Wynagrodzenie dla pracowników

2015-02-12 12:07

WynagrodzenieJednym z zasadniczych działów, których obsługą zajmuje się dział kadr i płac są wynagrodzenia. Zatrudnieni pracownicy na podstawie zawartych umów otrzymują świadczenia pieniężne, czasem także w naturze za wykonaną pracę. Ustalenie wartości wynagrodzeń i ich wypłata jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, dział kadr i płac ma do wykonania z tego tytułu wiele czynności.


Niezbędne jest określenie:

- wynagrodzenia zasadniczego,

- wartości dopłat w postaci premii, wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatków stażowych, itp.,

- wynagrodzenia uzupełniającego za czas nieprzepracowany na przykład wynagrodzenie za czas choroby,

- obciążeń z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, innych polis, które potrącane są od wynagrodzenia pracownika.

 

Jeśli w firmie zatrudnionych jest wielu pracowników, zakres obowiązków jest bardzo obszerny. Dodatkowo dział kadr i płac musi sporządzać różnorodne deklaracje rozliczeniowe i pamiętać o terminowości wykonania swoich zadań.

 

Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku wynosi 1750 zł.

 

Wszystkie czynności związane z rozliczenie pracowników z tytułu ubezpieczenia społecznego a także zdrowotnego muszą być wykonywane prawidłowo. W przypadku wykrycia przez organy kontrolujące nieprawidłowości przedsiębiorca będzie miał poważny problem.

O wartości firmy decydują zatrudnieni w niej pracownicy, odpowiednia ich obsługa i rozliczenie pomoże w utrzymaniu odpowiednich stosunków.  

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode