Zasiłek chorobowy

2016-02-02 10:02

Tytułowy zasiłek chorobowy jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za czas niezdolności danej osoby do pracy, która trwa dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Natomiast w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia wystarczy, że niezdolność do pracy trwa łącznie powyżej 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. 

Przepis ten dotyczy firm, w których do ubezpieczenia zgłasza się nie więcej niż 20 osób. Pracownikom tych firm zasiłek chorobowy wypłacany jest przez pracodawcę. 

Podstawą wymiaru wynagrodzenia za czas choroby jest kwota wynagrodzeń z ostatnich 12 miesięcy, które poprzedzały niezdolność do pracy podzielone przez 12. W przypadku, gdy pracownik nie przepracował jeszcze 12 miesięcy, liczony jest faktyczny okres zatrudnienia. Do określenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi bierze się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki w ramach ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.

Powrót

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode